Informasjon fra menigheten og lokalt stoff fra Skjerstad kommunedelsutvalg.

mandag 2. november 2015

Lenge leve salmen

Hildur Gryt, primus motor
for salmekveldene i
Skjerstad og Misvær
kirker.
Maratonsendingen «Salmeboken minutt for minutt» på NRK-TV ble en større feiring av salmen enn mange hadde trodd. Norsk hymnologisk forening gleder seg stort over den økte salmeinteressen som ikke minst TV-sendingen førte til. Foreningen formål er blant annet å øke forståelsen for salmen som litterær og musikalsk kunstform og fremme bruken av salmen i gudstjenestelivet og andre sammenhenger. Derfor arrangerte foreningen et salmeseminar som var åpent både for medlemmer og alle andre salmeinteresserte i forbindelse med sin årlige generalforsamling. I 2014 skjedde dette i Bøler kirke torsdag 11. juni. «Lenge leve salmen!» var tema både for salmeseminar og etterfølgende salmekveld. Hildur Gryt er organist i Skjerstad og Misvær menighet i Bodø domprosti. Hun har gjennom mange år vært primus motor for salmekvelder i sine lokale kirker. Siden salmekveldene startet opp har hun arrangert mer enn 150 av dem sammen med sine lokale medarbeidere. På salmeseminaret i Bøler kirke formidlet hun sine erfaringer med salmekvelder som menighetsbyggende tiltak. Hun ledet også salmekvelden som avsluttet salmeseminaret. Denne junidagen i Bøler kirke i 2014 ble spekket med salmesang og deling av salmeerfaringer. Hildur har siden da brukt tiden godt. Hun har rukket å skrive bok om sine erfaringer med salmesang som menighetsbyggende tiltak, og boktittelen gav seg selv: Lenge leve salmen.