Informasjon fra menigheten og lokalt stoff fra Skjerstad kommunedelsutvalg.

tirsdag 1. oktober 2013

Menighetsblad og nettside under navnet «Skjerstad rundt»

Etter initiativ fra sogneprest Gjermund Gryt ble det torsdag 26. september opprettet redaksjon for utgivelse av nytt menighetsblad for Misvær og Skjerstad menigheter. Menighetene har ikke hatt menighetsblad siden 1970- tallet da Johannes Melve var sogneprest i Skjerstad. Unntaket er det kommunale informasjonsmagasinet «Skjerstad rundt» der kirken v/sogneprest Dirk Gieselmann la inn informasjon fra menighetene. Det er derfor ikke tilfeldig at det nye menighetsbladet har fått navnet «Skjerstad rundt». Det nye menighetsbladet vil i hovedsak være menighetenes informasjonsblad til lokalbefolkningen, men også inneholde noe lokal informasjon fra kommunedelsutvalget. Å være «på nett» er nesten uunngåelig i våre dager. En sidevirksomhet av menighetsbladet er derfor nettsiden, som også har navnet «Skjerstad rundt». Her vil man etter hvert finne nyheter fra menighetene innenfor grensene til tidligere Skjerstad kommune.
Lars Olav Handeland, redaksjonsmedarbeider  i  menighetsbladet «Skjerstad rundt»,  har fotografert de øvrige i redaksjonen. Fra v. sogneprest og ansvarlig redaktør Gjermund Gryt, teknisk redaktør Robert Vinje og  redaksjonsmedarbeider Inger Normann Øien.
      Lars Olav Handeland, redaksjonsmedarbeider  i  menighetsbladet 
      «Skjerstad rundt»,  har fotografert de øvrige i redaksjonen. Fra v. 
      sogneprest og ansvarlig redaktør Gjermund Gryt, teknisk 
     redaktør Robert Vinje og  redaksjonsmedarbeider Inger Normann Øien.