Informasjon fra menigheten og lokalt stoff fra Skjerstad kommunedelsutvalg.

lørdag 3. oktober 2015

Skjerstad kommunedelsutvalg 2015-2019

Etter en spennende valgdag i et nydelig høstvær 14. september, viste opptellingen av de mottatte stemmene følgende resultat:
Medlemmer i rekkefølge:
Randolv Gryt, Kristine Anita Storå, Kari T. Brodersen, Ingrid Pauline Lien, Linda Sandåker, Jens Ole Engelien, Anne-Grete Kvikstad.
Varamedlemmer i rekkefølge:
Sven-Åke Hagen, Hans-Ole Leithe, Bjarne Arvid Johansen, Tarjei Skare, Per-Jostein Pedersen, Marianne Kristensen, Magnus Andre Storå.

Mandag 28. september ble det holdt konstituerende møte i kommunedelsutvalget. Jens Ole Engelien ble valgt til leder og Linda Sandåker ble valgt som nestleder.